Představení společnosti

    Společnost Metal Protect s.r.o. působí na tuzemském trhu od roku 2008 se specializací na kovovýrobu, výrobu speciálních palet pro automobilový průmysl, jejich údržbu, vývoj a jejich revitalizaci. Kvalita našich služeb v této sféře činnosti je obrazem mnohaletých zkušeností získaných v minulosti. Zkušenosti našich zaměstnanců se kladně promítají i do dalších oborů a činností, kterým se společnost věnuje. Jedná se zde zejména o obory příbuzné, ať již jsou jimi např. výroba ocelových konstrukcí a jejich montáž, výroba a dodávky prvků pro průmyslové, ale i obytné objekty. Může se zde jednat jen o výrobu a dodávku vjezdových vrat, či pouhé branky k plotu, stejně tak jako o návrh a řešení skladové či výrobní haly se všemi nároky, které tyto úkoly sebou přináší.

    Z dalších oborů činnosti společnosti by bylo jistě vhodné zmínit i  tu část, ve které se zabýváme  různými specializovanými pracemi, můžou to být například kontejnerová přeprava materiálů, různé zemní práce včetně odvozů zeminy, či jiných hmot, jeřábnické a montážní práce, ale i třeba údržba veřejné zeleně . Všechny tyto činnosti a služby a mnohé další, o kterých se můžete dočíst na našich stránkách, mají  však jedno společné. Všechny se snažíme provádět ve vysoké kvalitě, s důrazem na efektivnost a co nejpříznivější cenu. Jediné  krédo a trvalý cíl směřování naší společnosti zní – spokojený zákazník.

    Dovolím si konstatovat, že v kvalitě a příznivé ceně, včetně návaznosti široké nabídky dalších služeb, nerozlišujeme mezi malou a velkou zakázkou. Zastáváme názor, že pro nás není v obecné rovině žádný rozdíl  v přístupu například ke schodišti do výrobní haly, či schůdkům k rodinnému domu. Když pomineme různá hlediska estetická, zůstane jediný viditelný rozdíl. Rozdíl mezi schodištěm kvalitně zhotoveným s pochopením pro materiálu a se znalostí technologie a schodištěm zhotoveným tak, aby to bylo pokud možno levné , bez ohledu na funkci a užitnou i estetickou hodnotu. Obou přístupů se stáváme čas od času chtěnými či nechtěnými svědky všichni a nemusí se vždy jednat se vždy jen o nějaké ty schůdky. Výrobky naší společnosti jsou důkazem, že kvalitní a funkční výrobek nemusí vždy znamenat pro zákazníka vysoké pořizovací náklady. Jistě, vždy bude mít vliv cena, kterou uvažujeme investovat, ale v případě našich výrobků se vždy snažíme zajistit zákazníkovi jejich dokonalou funkci.

    Pravdou je, že nemnoho z nás poptává zrovna dodávku velkoplošné výrobní haly, potřebujete jen onu zmíněnou branku k plotu či přístřešek, nebo třeba jen přivařit upadlou rukojeť po sobotním sekání trávy. I to se může stát,  ale jedno je jisté. Pokud se na nás obrátíte, ať s halou nebo madlem u sekačky, neodejdete od nás s nepořízenou. Pokud je to jen trochu možné a naše vybavení to umožní, vrátíte se od nás ještě dnes se sekačkou, kterou Vám opravil náš svářeč a příště se k nám vypravíte třeba pro  něco většího, to již necháme jen na Vás.
    Nevěříte? Nezbude než to vyzkoušet….

                                                                                                                                                            Stanislav Koubek